Okrągły Stół w sprawie dyscypliny nauki i komunikacji społecznej i mediach

Okrągły Stół w sprawie dyscypliny nauki i komunikacji społecznej i mediach

Podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbywał się w dniach 19-21.09 Prezes PTEM dr hab. Grzegorz Ptaszek uczestniczył – na zaproszenie prof. Iwony Hofman Prezes PTKS – w obradach „Okrągłego Stołu” poświęconego paradygmatowi nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podjęto starania, aby edukacja medialna została formalnie włączona do dyscypliny jako jeden z obszarów badawczych.

Uczestnikami sesji byli również przedstawiciele innych towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (prof. UJ dr hab. Diana
Pietruch-Reizes), Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego (prof.
Jacek Sobczak), Polskiego Towarzystwa Retorycznego (dr hab. Agnieszka
Budzyńska-Daca), Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (dr Mikołaj
Ochmański), Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (prof. SWPS
Barbara Głębicka-Giza) oraz Polskiego Towarzystwa Public Relations
(Emilia Zakrzewska).

fot. Paweł Brzeziński