Rozpoczęliśmy odliczanie do IV Kongresu Edukacji Medialnej

Rozpoczęliśmy odliczanie do IV Kongresu Edukacji Medialnej

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków  jest organizowany wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytutem Nauk o Kulturze UŚ, Instytutem Pedagogiki UŚ oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku w Katowicach.

Kongres odbędzię się pod hasłem „(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania i poświęcony będzie zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów organizatorzy chcieliby dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

IV Kongres Edukacji Medialnej jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wszystkich chętnych do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

https://forms.gle/juYmn1uMdva4PYFk6

do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji o Kongresie:

IV Kongres Edukacji Medialnej

Close Menu