Ruszyło badanie naukowe „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”

Ruszyło badanie naukowe „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”

Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu i jak się do niego przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszą? Na te pytania odpowie badanie naukowe przygotowane przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange.

Projektem badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” objęci zostaną nauczyciele, uczniowie i rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie jest w pełni anonimowe, jednakże zastosowane narzędzie pozwoli porównać odpowiedzi respondentów w obrębie danej szkoły. Eksperci poszukają odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Co myślą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele o zdalnym nauczaniu? Jak oceniają swoje przygotowanie do tej formy prowadzenia zajęć? 
  • Jak zmieniło się korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz różnych zasobów online w czasie rozprzestrzeniania się wirusa w porównaniu do okresu wcześniejszego?
  • Jak nauczyciele, nauczycielki, rodzice oraz uczniowie poradzili sobie z obowiązkiem realizacji zajęć w formie zdalnej? 
  • Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego)  to od nich wymagało oraz jakich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych)?
  • Jakie emocje i stany emocjonalne towarzyszyły uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w okresie prowadzenia zdalnego nauczania?
  • Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwali nauczycieli, uczniowie oraz rodzice, a jakie otrzymali?
  • Czy rodzice, uczniowie oraz nauczyciele poszukiwali sposobów rozwiązania trudności, jakie pojawiały się w podczas tej sytuacji, w jakich miejscach i jakimi sposobami? 

Zebrane informacje posłużą do sporządzenia raportu naukowego i przygotowania stosownych rekomendacji związanych z przygotowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów do wdrażania rozwiązań zdalnego nauczania w edukacji formalnej. Ponadto, szkoły biorące udział w badaniu otrzymają zanonimizowany raport z badania w swojej placówce oraz certyfikat udziału w projekcie badawczym.

Wstępne wyniki zostaną opublikowane w czerwcu, cały raport ukarze się jesienią 2020.

W skład zespołu badawczego wchodzą: dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej), dr Maciej Dębski (Uniwersytet Gdański, Fundacja Dbam o Mój Zasięg), dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej), Magdalena Bigaj (Fundacja Dbam o Mój Zasięg) oraz dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej).

Patroni badania: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych UG.

https://zdalnenauczanie.org/