Konkurs na najlepszą pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej

Ogłaszamy ponownie konkurs na najlepszą pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące różnych aspektów edukacji medialnej, w tym:

  • użytkowania mediów przez różne grupy społeczne i wiekowe,
  • kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych,
  • krytycznego rozumienia przekazów medialnych,
  • nowych zjawisk w sieci, itp.

obronione w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Nagrodą w Konkursie jest wydanie pracy w wersji E-BOOK w wydawnictwie wskazanym przez Organizatora, znajdującym się na liście wydawnictw MNiSW.

Prace można zgłaszać do 7 października 2020 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Partnerem Konkursu jest