Deklaracja członkowska

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, wydrukowanie jej, uzupelnienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres siedziby PTEM lub pocztą elektroniczną na: biuro@ptem.org.pl

PTEM – deklaracja członkowska

Dodaj komentarz