Składki

Opłata rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez II Walny Zjazd Delegatów w dniu 18.10.2016 r. przelewem na konto Towarzystwa:

- pracownicy naukowi samodzielni – 80 zł,

- pracownicy naukowi niesamodzielni (adiunkci, asystenci) -  60 zł,

- nauczyciele – 30 zł,

- doktoranci, studenci – 20 zł.

Opłatę członkowską należy wnieść na konto PTEM:

4086190006 0020 0800 3359 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

 

Dodaj komentarz