Składki

Opłata rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez II Walny Zjazd Delegatów w dniu 18.10.2016 r. przelewem na konto Towarzystwa:

- pracownicy naukowi samodzielni – 80 zł,

- pracownicy naukowi niesamodzielni (adiunkci, asystenci) -  60 zł,

- nauczyciele – 30 zł,

- doktoranci, studenci – 20 zł.

Opłatę członkowską należy wnieść na konto PTEM

UWAGA! Nowy numeru rachunku i banku

51 1950 0001 2006 0055 0756 0002

Idea Bank

Składkę na kolejny rok kalendarzowy proismy opłacać z góry do końca marca (zgodnie z Uchwałą Zarządu PTEM)

 

Dodaj komentarz