Konkurs na dofinansowanie publikacji z obszaru edukacji medialnej

Konkurs na dofinansowanie naukowej monografii autorskiej lub monografii zbiorowej z obszaru edukacji medialnej jest przedsięwzięciem cyklicznym, które odbywa się w miarę dostępności środków raz w roku lub częściej. Jest on skierowany do badaczy zajmujących się tematyką edukacji medialnej w ramach różnych dyscyplin naukowych, w tym członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Celem Konkursu jest:
a) promowanie i popularyzacja nowatorskich przedsięwzięć badawczych i koncepcji teoretycznych z obszaru edukacji medialnej;
b) upowszechnianie w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym polskich osiągnięć naukowo-badawczych w obszarze edukacji medialnej;
c) wspieranie działalności naukowo-badawczej badaczy problematyki edukacji medialnej;
d) integrowanie osób zajmujących się tematyką edukacji medialnej;
e) popularyzacja wiedzy o edukacji medialnej oraz zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia edukacji medialnej w społeczeństwie.

Konkurs ogłaszany jest corocznie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

Koordynatorem Konkursu jest dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS.

Regulamin Konkursu: konkurs_regulamin wersja 2019

Publikacje dofinansowane w ramach konkursu w latach 2017-2019