II Konferencja Naukowa Edukacja Medialna 2.0

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej objęło patronatem II Konferencję Naukową Edukacja Medialna 2.0.

31964200474_430ffb621d_k

Spotkanie naukowe organizowane jest przez Katedrę Edukacji Medialnej i Języka Mediów oraz Katedrę Public Relations i Komunikacji Marketingowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Główne obszary tematyczne:
1. Metodologia badań w zakresie edukacji medialnej.
2. Metodyka edukacji medialnej.
3. Funkcja NGOs-ów i instytucji kultury w edukacji medialnej.
4. Problem edukacji medialnej w polskiej szkole.
5. Edukacja medialna w kształceniu akademickim.

Konferencja odbędzie się 31 maja 2017. Jej celem jest podjęcie problemów współczesnej metodologii badań w zakresie edukacji medialnej, metodyki edukacji medialnej, zaangażowania instytucji społecznych w edukację medialną (organizacje pozarządowe i instytucje kultury) oraz problem obecności edukacji medialnej w szkołach i uczelniach wyższych. Dokładny regulamin i cele zostały przedstawione na stronie internetowej.

Miejsce: aula Jana Pawła II, Kampus Dewajtis UKSW, ul. Dewajtis 5. Początek konferencji o godz. 10.

Regulamin:
1. Udział w konferencji (wystąpienie z referatem) jest bezpłatny
2. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu danego referatu do wystąpienia
3. Organizatorzy nie zapewniają obiadu, przewidziany jest jedynie poczęstunek (kawa, herbata, ciastka). Istnieje możliwość skorzystania z restauracji w Kampusie Dewajtis
4. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu oraz nie przewidują honorariów za wystąpienia
5. Przesyłanie zgłoszeń do 15 maja 2017 r. na adres edukacja.2.0.uksw@gmail.com z podaniem:
- stopnia, imienia i nazwiska,
- afiliacji,
- tytułu wystąpienia,
- abstraktu w języku polskim (1200 znaków).
6. Informacja o przyjęciu referatu do wystąpienia zostanie podana 22 maja 2017 r. na stronie internetowej konferencji http://edukacja2.0.uksw.edu.pl
7. Delegacje będą rozpatrywane na stanowisku rejestracji przy Auli Jana Pawła II, od godz. 10. do 15.
8. Referaty mogą zostać opublikowane w formie artykułów naukowych w „Kwartalniku Nauk o Mediach”, http://knm.uksw.edu.pl, w kolejnych numerach, do końca 2017 r.
9. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji, program oraz identyfikator.

Zdjęcie: Jake Guild CC-BY.

Napisano w patronaty

Dodaj komentarz