Kongres Edukacji Medialnej

logotyp Kongresu

KONGRES EDUKACJI MEDIALNEJ to cykliczne, odbywające się co dwa lata ogólnopolskie wydarzenie naukowe, którego celem jest debata nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu mediów i nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych na różne sfery życia człowieka. Dotychczas odbyły się dwa takie wydarzenia.

 

I Kongres Edukacji Medialnej, 25-26 września 2014 r., Kraków (wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN  w Krakowie oraz Fundacją Nowoczesna Polska)

„Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”

http://ninateka.pl/filmy/kongres-edukacji-medialnej

http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,1616,relacja-z-i-kongresu-edukacji-medialnej-krakow-25-26092014-r.html

 

II Kongres Edukacji Medialnej, 17-18 października 2016 r., Lublin (wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS w Lublinie oraz przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Edukacji Obywatelskiej)

„Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”

http://kongres.ptem.org.pl/

http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,2416,mediamorfozy—o-wzajemnym-oddzialywaniu-czlowieka-i-mediow.html

 

Dodaj komentarz