KONGRES EDUKACJI MEDIALNEJ to cykliczne, odbywające się co dwa lata ogólnopolskie spotkanie badaczy i praktyków edukacji medialnej, którego celem jest debata nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu mediów i nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych na różne sfery życia człowieka. Dotychczas odbyły się trzy takie wydarzenia: w Krakowie, Lublinie oraz Gdańsku-Gdyni. IV Kongres odbędzie się w Katowicach jesienią 2020 roku.

2014

2016

2018

2020