IV Kongres Edukacji Medialnej, 5-6 listopada 2020, Katowice

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, zorganizowany wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytutem Nauk o Kulturze UŚ, Instytutem Pedagogiki UŚ oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku w Katowicach.

Kongres odbędzię się pod hasłem „(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania i poświęcony będzie zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów chcielibyśmy dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

IV Kongres Edukacji Medialnej adresujemy do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W programie IV Kongresu zaplanowano:

a) wystąpienie gościa specjalnego – prof. Maarit Jaakkola (NORDICOM/ Uniwersytet w Goteborgu),

b) trzy panele dyskusyjne, sesje referatowe

c) cztery warsztaty.

W trakcie Kongresu przewidziano również przestrzeń networkingową – miejsce, w którym będzie można pomyśleć o wspólnym projekcie z zakresu kompetencji MIC.

Wszystkich chętnych do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

https://forms.gle/juYmn1uMdva4PYFk6

do 31 sierpnia 2020 r.

ZAPROSZENIE_IV Kongres Edukacji Medialnej

Więcej o kongresie:

Close Menu