Konkurs na dofinansowanie publikacji z obszaru edukacji medialnej

Konkurs na dofinansowanie naukowej monografii autorskiej lub monografii zbiorowej z obszaru edukacji medialnej jest przedsięwzięciem cyklicznym, które odbywa się w miarę dostępności środków raz w roku lub częściej. Jest on skierowany do badaczy zajmujących się tematyką edukacji medialnej w ramach różnych dyscyplin naukowych, w tym członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Celem Konkursu jest:

  • promowanie i popularyzacja nowatorskich przedsięwzięć badawczych i koncepcji teoretycznych z obszaru edukacji medialnej;
  • upowszechnianie w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym polskich osiągnięć naukowo-badawczych w obszarze edukacji medialnej;
  • wspieranie działalności naukowo-badawczej badaczy problematyki edukacji medialnej;
  • integrowanie osób zajmujących się tematyką edukacji medialnej;
  • popularyzacja wiedzy o edukacji medialnej oraz zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia edukacji medialnej w społeczeństwie.

Konkurs ogłaszany jest corocznie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

Koordynatorem Konkursu jest dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS.

Publikacje dofinansowane w ramach konkursu w latach 2017-2019