Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z partnerami: Polskim Komitetem do spraw UNESCO, FINA, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog przygotowało ważny dokument wspierający kształtowanie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych nauczycieli i nauczycielek zatytułowany „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)”.

Opracowany przez autorów model zakłada i propaguje szerokie rozumienie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Jego celem nie jest kształtowanie technicznych umiejętności korzystania z komputera, rzutnika czy smartfona (choć są niezbędne), lecz głównie krytycznego rozumienia mediów i całego otoczenia medialnego w odpowiedzi na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany technologiczne i będące ich konsekwencją zmiany społeczne oraz kulturowe. Kluczowa jest umiejętność korzystania z technologii i mediów w sposób świadomy, krytyczny, dojrzały, aktywny i twórczy, a także rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego i wspólnego z innymi zdobywania wiedzy oraz wykorzystywania mediów i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.. Ważną część Modelu stanowi opracowana przez autorów lista profesjonalnych i osobistych kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, umożliwiająca własny rozwój, ale też i służąca rozwijaniu kompetencji innych.

Do pobrania:

MEMIC_druk-CMYK

O Modelu w kontekście działań praktycznych:

E. Chilmon „Edukacja medialna zaprojektowana na nowo” TiK w edukacji, kwiecień 2020:  http://www.tikwedukacji.pl/wydania/kwiecien-2020/art,2629,edukacja-medialna-zaprojektowana-na-nowo.html