Nowa książka rekomendowana przez PTEM

Nakładem OW Impuls z Krakowa ukazała się właśnie książka „Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne” pod red. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. Zgromadzone w tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka, zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Ich autorami są głównie psycholodzy, kulturoznawcy oraz pedagodzy, dzięki czemu otrzymujemy interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na omawianą problematykę.

Więcej informacji: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/czlowiek-technologia-media,1625.html

Bez tytułu

Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz