Historia

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej powstało na Zjeździe Założycielskim 16 marca 2012 roku z inicjatywy prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) oraz dr. Grzegorza Ptaszka (AGH w Krakowie). Zjazd założycielski odbył się w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. W zjeździe uczestniczyło 18 osób z różnych ośrodków akademickich (Kraków, Warszawa, Lublin). Do Zarządu w wyniku głosowania zostali wybrani:

Prezes: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Wiceprezes: dr Grzegorz Ptaszek

Członek zarządu: prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Skarbnik: dr Anna Ślósarz

Sekretarz – dr Marzena Błasiak-Tytuła

Wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: dr inż. Tomasz Wojdyński (WSZIB w Krakowie), dr Tomasz Bielak (ATH w Bielsku- Białej), mgr Natalia Wrzeszcz (UP w Krakowie).

Na pierwszym zjeździe wyznaczono cele statutowe Towarzystwa oraz zarejestrowano pierwszych jego członków. Po zakończeniu zjazdu rozpoczęto procedurę rejestracyjną Towarzystwa w KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Procedura rejestracyjna zakończyła się 18 października 2012 roku wraz z wpisaniem Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń po nr KRS 0000436781.

W 2013 roku nastąpiła – zgodnie z zapisami statutu – zmiana w składzie Zarządu I Kadencji Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Ze stanowiska sekretarza Towarzystwa ustąpiła dr Marzena Błasiak-Tytuła. Funkcję sekretarza, w wyniku jednomyślnego głosowania objął mgr Grzegorz Wójcik. Pięcioosobowy skład Zarządu tworzyli od 2013 roku: prezes – dr hab. Agnieszka Ogonowska, prof. UP; wiceprezes – dr Grzegorz Ptaszek; sekretarz – mgr Grzegorz Wójcik; skarbnik – dr Anna Ślósarz; członek Zarządu – dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działaności PTEM w latach 2012-2016 [pobierz]

W 2016 roku odbył się w Lublinie II Walny Zjazd Członków PTEM, podczas którego wybrano Zarząd II kadencji na lata 2016-2020:

Prezes: dr Grzegorz Ptaszek

Wiceprezes: dr Grzegorz D. Stunża

Skarbnik: dr Joanna Bierówka

Sekretarz – dr Magdalena Pataj

Członek Zarządu: dr hab. Danuta Kępa-Figura

Wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: dr hab. Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski), dr Monika Frania (Uniwersytet Śląski), dr Aleksandra Bagieńska-Masiota (UAM w Poznaniu).

admin-ajax.php

Stoją od lewej: dr Joanna Bierówka, dr Grzegorz Ptaszek,

dr hab. Danuta Kępa-Figura, dr Grzegorz D. Stunża

Dodaj komentarz