Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas członkiem honorowym PTEM

II Walny Zjazd PTEM, który odbył się 18 października przyjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Tomaszowi Gobanowi-Klasowi członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Bez tytułu

profesor zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas – Kierownik Katedry Medów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Założyciel
i kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni sekretarz naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. W latach 2002-2003 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Autor m.in. prac: „Wartki nurt mediów” (2011), „Media i terroryści” (2009, „Cywilizacja medialna” (2006).

Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz