PTEM partnerem Kongresu Kompetencji Cyfrowych i Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej zostało partnerem nowo utworzonej społeczności profesjonalistów edukacji cyfrowej KOMET@, będącej przestrzenią dyskusji specjalistów – praktyków i badaczy – o najważniejszych problemach, wyzwaniach transformacyjnych i możliwościach współpracy. Pomysłodawcą sieci jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Więcej informacji: https://kometa.edu.pl/

W dniach 14- 15 marca sieć KOMET@ organizuje w Tarnowie pierwszy Kongres Kompetencji Cyfrowych, któremu również patronujemy.

Kongres Kompetencji Cyfrowych będzie pierwszym spotkaniem społeczności zawodowej edukacji cyfrowej w Polsce, otwartym dla szerokiego grona badaczy, edukatorów, metodyków, realizatorów projektów i promotorów tej tematyki z całego kraju. W takim gronie podjęta zostanie próba diagnostycznego podsumowania stanu obecnego edukacji cyfrowej w Polsce i wytypowania „gorących” problemów, jakie winny być rozwiązywane przez różnorodne podmioty: rząd, samorządy, uczelnie wyższe, instytucje systemu edukacji, organizacje pozarządowe oraz last but notleast liderów transformacji cyfrowej w Polsce.

Napisano w informacje i wydarzenia

Dodaj komentarz