PTEM patronem konferencji naukowej „Cyfrowa humanistyka. Szanse dla przeszłości – wyzwania dla jutra”, 19-10 listopada 2015

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
Cyfrowa humanistyka.
Szanse dla przeszłości – wyzwania dla jutra
 19-20 listopada 2015, Uniwersytet Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Organizatorzy proponują następujące zagadnienia do dyskusji:

• Zwrot cyfrowy w humanistyce: korzenie, uwarunkowania, następstwa

• Cyfrowa przyszłość: macierze kompetencji kulturowych i nowa architektura informacji

• Digitalizacja książek, fotografii, filmów i materiałów archiwalnych tworzona przez instytucje kulturalne, państwowe i komercyjne

• Pamięć kulturowa i komunikacyjna w erze e-humanistyki

• Cyfrowe opowieści (digital storytelling) i nowe praktyki twórcze oraz recepcyjno-odbiorcze

• Nowe oblicza cyfrowego wykluczenia: geneza, formy, uwarunkowania

• Nowe media w warsztacie humanisty

• E-learning: aspekty społeczne, kulturowe, edukacyjne i psychologiczne

• Mediatyzacja wiedzy, sztuki i doświadczenia w społeczeństwie sieci

• Second – life, rzeczywistość rozszerzona i konsekwencje dla edukacji humanistycznej

• Rola nowych narzędzi cyfrowych w przetwarzaniu, wizualizacji, prezentowaniu i popularyzowaniu wyników badań naukowych

• E-humanistyka: w stronę nowej metodologi badań

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres mailowy: obm@up.krakow.pl do dnia 15.10.

Do 20.10. zostanie przesłana informacja potwierdzająca przyjęcie referatu. Po otrzymaniu informacji należy dokonać przelewu opłaty konferencyjnej do 30.10 br. na konto Uczelni (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj: http://badania-media.up.krakow.pl/images/aktualnosci/karta_zgloszeniowa_cyfrowa_humanistyka.pdf

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej jest patronem naukowym tego wydarzenia naukowego.

Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz