PTEM patronem XXVIII Forum Pedagogów „Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się”

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej objęło patronatem XXVIII Forum Pedagogów, które odbędzie się w dniach 19-20 października we Wrocławiu pod hasłem „Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się” (organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych).

Proponowane obszary problemowe:

1)      Biografie w popkulturze – popkulturowe biografie:

- (re)konstruowanie biografii w kulturze popularnej.

2)      Teksty kultury popularnej jako przekaz edukacyjny i socjalizacyjny:

- wzory kultury obecne w tekstach kultury popularnej;

- obraz etapów życia człowieka (dzieciństwo, młodość, starość) obecny w tekstach popkultury;

- role społeczne w przekazach popkultury.

3)      Modele kariery w kulturze popularnej a teoria i praktyka wspierania rozwoju:

- przymus i wolność w budowaniu kariery;

- od dopasowania zawodowego do wspierania kariery;

- między karierą awansu a karierą balansu.

4)      Film i fotografia jako przestrzeń edukacyjna:

- fotonarracje jako opowieść o świecie człowieka;

- film fabularny w edukacji.

5)      Prasa, telewizja i Internet jako media edukacyjne:

- edutainment i infotainment jako obszar badań pedagogicznych;

- media wobec aktualnych problemów społecznych;

- wspólnoty wobec mediów – wspólnoty w mediach

 

Komitet naukowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik UAM

Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek UAM

Prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek UG

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska UAM

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski UMCS

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Jakubowski UWr

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Witold Jakubowski

dr Maria Jabłońska

dr Aleksander Kobylarek

dr Małgorzata Malec-Rawinski

dr Martyna Pryszmont-Ciesielska

dr Marek Podgórny

mgr Joanna Anioł – sekretarz konferencji (tel. 782-162-189)

mgr Alicja Mironiuk-Netreba

mgr Kamila Osip

 

Teksty prezentowane podczas konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, będą publikowane w specjalnie przygotowanej monografii wieloautorskiej lub w recenzowanym piśmie naukowym.

 Ważne terminy:

  • tytuł wystąpienia prosimy przesłać do 31 marca;
  • abstrakt (max. 1000 znaków ze spacjami) i opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 30 czerwca 2015;
  • tekst wraz ze streszczeniem w języku angielskim (max. 1000 znaków ze spacjami) prosimy przesłać do 15 września 2015 r. na adres: forum2015@pedagogika.uni.wroc.pl

 Opłata konferencyjna: 420 PLN (studenci i doktoranci 320 PLN)

Kontakt:

  • forum2015@pedagogika.uni.wroc.pl
Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz