ukazała się nowa książka Grzegorza Ptaszka „Edukacja medialna 3.0″

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka prezesa PTEM – Grzegorza Ptaszka – zatytułowana „Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji”.

W publikacji autor przedstawia istotę oraz główne założenia edukacji medialnej 3.0. Ze względu na konwergencję mediów i głęboką mediatyzację edukacja medialna 3.0 włącza w obszar zainteresowania całą sferę technologiczną, która jest dla użytkownika niewidzialna (dane cyfrowe, algorytmy) i odnosi się do ukrytych oraz inteligentnych mechanizmów zarządzania jego aktywnością, zachowaniem, uwagą, treścią, informacją i wiedzą podczas korzystania z mediów oraz nowych technologii cyfrowych. Mechanizmy te wiążą się z dominującą władzą w sieciach komunikacji, jaką w XXI w. posiadły korporacje nowomedialne dzięki przyjętemu modelu biznesowemu, którego celem jest pomnażanie kapitału poprzez angażowanie konsumentów w oferowane przez nich produkty oraz kontrolowanie aktywności w oparciu o dostarczane przez nich dane i treści. Skutkiem tych mechanizmów są zjawiska szczegółowo omawiane w niniejszej publikacji, takie jak: platformizacja sieci, izomorfizm medialny, inwigilacja danych (dataveillance), kapitalizm nadzoru (surveillance capitalism), ale również różne formy propagandy komputacyjnej, w tym rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości (fake news).

okładka książki Edukacja medialna 3.0

Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz